Tag: superkomputer

Cray 0

Dziękuję ci, komputerze

Komputerowa bajka z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych była moim pierwszym tekstem literackim. Po kilku latach wydany w tomiku “Bajeczna informatyka”